Loading...

Kwaliteitseisen en KOMO certificaten

Oost Groninger Betonmortelcentrale BV levert stortklare betonspecie. De geleverde betonspecie voldoet aan de eisen van de afnemer en aan alle geldende normen. Oost Groninger Betonmortelcentrale BV beschikt over eigen betontechnologen en een laboratorium om de samenstelling te testen.

komo

KOMO Certificaten
Er zijn meerdere kwaliteitsverklaringen die onder het KOMO-keurmerk vallen. Met elk van deze kwaliteitsverklaringen hebben partners in de bouw de zekerheid dat zij voldoen aan de relevante regelgeving van de Nederlandse overheid.

Download KOMO Productcertificaat BRL 1801 “Betonmortel” 2017-4-15
Download KOMO Productcertificaat BRL 1801: 2021-01-07

Naast de KOMO Productcertificaten hebben we ook het BSB Productcertificaat

Download NL BSB Productiecertificaat Bouwstoffenbeleid Stadskanaal
Download NL BSB Productiecertificaat Bouwstoffenbeleid Winschoten


Prestatie verklaringen Anhydriet gietvloermortel

Anhydriet gietvloermortel is een mortel voor vervaardiging van calciumsulfaat gebonden dekvloeren in gebouwen en woningen.

Download hier de anhydriet gietvloeren prestatieverklaringen voor de Oost Groninger Betonmortelcentrale B.V.

Oost Groninger Betonmortelcentrale BV is aangesloten bij Betonhuis. Dit betekent:

 • We staan voor zekerheid, kwaliteit en service.
 • We verstrekken afnemers graag deskundig advies over samenstellingen en
  toepassingsmogelijkheden van betonmortel en over andere betontechnologische
  onderwerpen. Wij denken ook mee bij de oplossing van logistieke kwesties.
 • We staan onder controle van Kiwa BMC, een erkende onafhankelijke certificatie-instelling, die de betonmortelproducten van Oost Groninger Betonmortelcentrale BV voorziet van een KOMO certificaat.
 • We werken volgens “Milieubeleidsadvies” wat door de Betonmortelindustrie en VROM is opgesteld om de afgesproken milieudoelstellingen te waarborgen.
 • We kennen een garantieregeling die voorziet in een aansprakelijkheid per schadegeval per bouwwerk, inclusief gevolgschade.
 • We beschikken over een ISO-certificering.
 • We onderschrijven alle activiteiten van het Gietbouwcentrum.

Oost Groninger Betonmortelcentrale BV beschikt over de duurzaamheids CSC-certificaten voor beton.

Oost Groninger Betonmortelcentrale BV voldoet aan de geldende NEN-EN 206-1 en NEN 8005 normen.

Oost Groninger Betonmortelcentrale B.V is door Lloyd’s Register goedgekeurd voor de volgende norm(en):
Winschoten: ISO 9001:2015
Stadskanaal: ISO 9001:2015