Loading...

Laagwatertoeslag

Oost Groninger Betonmortelcentrale B.V. heeft vanuit milieutechnisch en economisch oogpunt gekozen haar grondstoffen grotendeels over het water aan te voeren. Wegens klimaatveranderingen komt het helaas steeds vaker voor dat er langere periodes zijn van laagwater op de vaarwegen welke zorgen voor problemen in de scheepvaart. Bij lagere waterstanden daalt de beschikbare capaciteit in de scheepvaart waardoor er minder lading meegenomen kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten stijgen al naar gelang het waterpeil daalt.

Wanneer de waterstand daalt beneden 2.75 meter op de pegel Tiel-Waal zullen genoodzaakt zijn deze kosten als laagwatertoeslag aan u door te berekenen afhankelijk van de hoogte van de waterstand.

IJkpunt is elke maandag van de week om 9.00 uur op;

https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/