Loading...
Producten met hun toepassingen

Weber Cemfloor cementgebonden gietmortel

Arbo innovaties zijn onze passie!

Weber Cemfloor cementgebonden combi- en gietvloermortel is het arbo-technisch alternatief voor de traditioneel gesmeerde dekvloeren, waarmee een zeer hoge kwaliteit dekvloer wordt gerealiseerd. Zowel zwevend als hechtend is het de ideale ondergrond, die kan dienen voor alle mogelijke later aan te brengen afwerkvloeren, zoals tegels, tapijt en hout. Door het hoge vloeigedrag zijn in een staande werkhouding vele vierkante meters per medewerker per dag mogelijk en kan een hoge vlakheid worden bereikt. De dekvloer is in het algemeen de volgende dag al beloopbaar. Het aanbrengen van tegels is al na enkele dagen mogelijk. Het aanbrengen van sterk vocht remmende vloerafwerkingen zoals linoleum en epoxycoatings kan pas als het vochtgehalte in de vloer kleiner is dan 1%.

Weber Cemfloor cementgebonden gietvloermortel voldoet aan NEN-EN 13813 en CUR-Aanbeveling 110, is voorzien van een CE-markering.

Eigenschappen Weber Cemfloor cementgebonden gietvloermortel

De gietvloermortel kan in 3 kwaliteiten worden besteld:

Eigenschappen na 28 dagen: C16 F3C20 F4C25 F5
Gemiddelde druksterkte:16 MPa 20 MPa25 MPa
Gemiddelde buigtreksterkte:3 MPa 4 MPa5 MPa
Druksterkte van 16 tot 24 uur:4 MPa (beloopbaar)
Volumieke massamortelsoort:2150 kg/m3
Vloeimaat (Hägermann kegel):260 ± 20 mm
Minimale dikte dekvloer:50 mm
Maximale dikte dekvloer:100 mm

Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte ook worden bepaald op basis van NEN 2742. De mortel is verwerkbaar tot anderhalf uur na aankomst op de bouwplaats.

Scheurvorming

Zowel bij een hechtende dekvloer als bij zwevende dekvloeren en dekvloeren op een laag (folie) kunnen scheuren ontstaan. De scheurwijdte blijft normaal tot 0,3 mm, conform de NEN 2742. Bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag kan bij grote vloervelden enorme grotere scheuren ontstaan. De grootte van de vloervelden dient voor deze vloertypen daarom worden beperkt. Eventueel in de draagvloer bouwkundige dilataties bij een bevestigde dekvloer doorgezet in de dekvloer. Grote oneffenheden in de ondergrond dienen te voorkomen.

Verwerking

Weber Cemfloor cementgebonden gietvloermortel wordt aangevoerd per betonmixer of mixerpomp. De mortel kan worden verpompt met een mixerpomp of een kleine betonpomp. De dekvloer wordt afgewerkt door een aluminium drijfrei licht open en neer te bewegen. Controleer de dekvloerdikte en peil vooraf en frequent tijdens het aanbrengen van de gietvloermortel om de paar meter. De temperatuur van de ruimte en ondergrond moet tijdens het aanbrengen en aansluiten gedurende minimaal twee dagen tussen 5 en 25 ° C zijn. Afhankelijk van het type afwerkvloer kan het nodig zijn de dekvloer voor het aanbrengen van de afwerkvloer te schuren.

Checklist Weber Cemfloor cementgebonden gietvloermortel

1) Ondergronden dienen te allen tijden voldoende druk- en vormvast, blijvend droog (dus niet zuigend), schoon, vrij van stoffen die afbreuk doen aan de kwaliteit van de mortel. Naden en kieren goed afdichten. Bij hechtende vloeren adviseren wij een folie toe te passen of de vloer voorzier van een primer.

2) Vloervelden tot maximaal 8 x 8 m2. Dilataties toepassen bij deurovergangen en uitwendige hoeken voorzien van een wapeningsgaas om scheurvorming te beperken.

3) Tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen moet de minimaal 80% zijn. De ruimte dient tochtvrij te zijn en directe zoninstraling dient te worden voorkomen.

4) Denk bij vloerverwarming aan:

– Vastzetten om te voorkomen dat ze gaan bedrijven. Vul de leidingen af met water.
– De dikte van de gietvloer moet boven de leidingen minimaal 25 mm zijn.
– Dilataties en kantstroken rond kolommen.
– Wapeningsnet boven op de leidingen en vloervelden van maximaal 8 x 8 m2. 

Meer informatie? Download de informatiefolder >>